Apel

To, co może zaburzyć linearny rozwój globalnego świata, prognozowany przez ekonomicznych i politycznych ekspertów, nie musi mieć charakteru katastrofy. Równie dobrze może być pozytywnie nacechowane i stać się nawet „wybawie­niem” dla ludzkości. Być może wystarczyłoby opracowanie sposobu na kumu­lowanie przez długi czas w niewielkich bateriach ogromnych mas produkowanej niezwykle tanio i w ekologicznie przyjazny sposób energii elektrycznej, by nie tylko współrodacy autora wynalazku, ale i reszta ludzi doznała poprawy losu we wszystkich dziedzinach. W istocie lista przełomowych wynalazków może dotyczyć wielu dziedzin życia codziennego, w tym odkryć medyczno-farmakologicznych. Może ktoś z Czytelników dokona takiego epokowego odkrycia?!

Ale tym, co chcę przede wszystkim uczynić, jest zaapelowanie do Czytelników, by uwierzyli w siłę każdego, nawet drobnego ge­stu na rzecz ulepszania świata. Jedni z Czytelników zostaną wychowawcami i na­uczycielami, kształcącymi mądrych liderów zarządzających swoimi społeczno­ściami. Drudzy podejmą się roli aktywistów walczących o zachowanie zdrowia planety albo będą specjalistami w dziedzinie medycyny i włączą się w działalność takich organizacji, jak „Lekarze bez granic”, lub będą w tym zakresie wspie­rać swoje małe, lokalne społeczności. Inni będą nieść pomoc ludziom żyjącym w skrajnej biedzie. Jeszcze inni zostaną biznesmenami, naukowcami, politykami. Abstrahując od tego, czym dokładnie będą się zajmowali jako profesjonaliści, w każdej z tych dziedzin mogą wykonywać pozornie małe, pojedyncze gesty, któ­re zsumowane wpłyną na pomyślność wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę i jednocześnie przysłużą się pokojowi na świecie. Są to najbardziej warto­ściowe idee, jakie powinny przyświecać całej ludzkości – niezależnie od tego, w jakim stopniu jest ona zglobalizowana i przez którą z gospodarczych potęg ste­rowana.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.